Hơn 50% lá phiếu của cử tri Estonia là phiếu điện tử

Hơn 313.000 cử tri ở Estonia đã bỏ phiếu điện tử trong cuộc bầu cử Quốc hội mới đây ở Estonia, lập một kỷ lục mới. Đây là lần đầu tiên hơn 50% số phiếu là phiếu điện tử. 

Việc bỏ phiếu điện tử chỉ được diễn ra trong những ngày được bỏ phiếu sớm. 

Tổng cộng 313.510 công dân Estonia đã bỏ phiếu điện tử, phá vỡ kỷ lục của năm 2019 với 247.232 lá phiếu điện tử. 

Dịch tóm tắt từ trang nhà ở Estonia 6.3.2023:https://news.err.ee/1608904730/estonia-sets-new-e-voting-record-at-riigikogu-2023-elections

Tranh luận về sự an toàn của việc bỏ phiếu điện tử

Bỏ phiếu điện tử là một phần của xã hội kỹ thuật số của chúng ta. Ông Andres Sutt viết: Tính bảo mật và độ tin cậy của chúng luôn là ưu tiên hàng đầu của các cơ quan chức trách, đã được đánh giá và xác nhận bởi các kiểm soát viên độc lập và các chuyên viên đánh giá độc lập.

Tất cả mọi dịch vụ giao tiếp với các cơ quan hành chính và các dịch vụ tư nhân ở Estonia đều dùng thẻ ID để xác nhận chữ ký điện tử thông qua hệ thống điện tử.

Sau cuộc bầu cử Quốc hội Estonia năm 2023, Đảng Nhân dân Bảo thủ của Estonia (EKRE) vẫn cáo buộc rằng các cuộc bầu cử điện tử không đáng tin cậy. 

Tuy nhiên, để phản bác lại các cáo buộc này, dựa trên các tài liệu được xem xét và các bằng chứng được trình bày trong quá trình kiểm soát mới nhất đây vào tháng 5 năm 2022, hệ thống bầu cử của Estonia và các quy trình liên quan là đủ an toàn.

Việc thực hiện các cuộc bầu cử ở Estonia có tính minh bạch và sẽ tiếp tục thực hiện tốt và an toàn trong tương lai. Trong tương lai người Estonia cũng có thể bỏ phiếu bằng điện tử thông qua các thiết bị thông minh hoặc người dân có thể bỏ phiếu bằng giấy tại phòng bỏ phiếu, người dân được tự do lựa chọn.

Dịch tóm tắc từ trang nhà ở Estonia 9.3.2023:https://news.err.ee/1608909215/andres-sutt-security-of-e-elections-has-always-been-a-top-priority


Bỏ phiếu điện tử có thể giúp tăng mức tỷ lệ bỏ phiếu (äänestysaktiivisuus)? 

Theo bản thông cáo năm 2009 về việc bỏ phiếu điện tử trong tương lai có thể thực hiện nếu hệ thống điện tử đáng tin cậy và an toàn cho các cử tri, bản thông cáo có nêu về việc bỏ phiếu điện tử ở Estonia, có nêu thêm chi tiết về các cử tri Estonia cũng có quyền thay đổi sự quyết định vào ngày bầu cử chính thức nếu cử tri đã bỏ phiếu bằng điện tử. Xin đọc thêm bản thông cáo EU năm 2009:https://www.europarl.europa.eu/RegData/presse/pr_post_story/2009/FI/03A-DV-PRESSE_STO(2009)02-06(48709)_FI.pdf