Bầu cử quốc hội Phần Lan 2023

Kính thưa quý đồng hương

Mùa xuân năm nay ở Phần Lan có tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội, ngày bầu cử chính thức là ngày 2.4.2023. Hiện giờ các đảng phái đã công bố các chương trình bầu cử, họ đưa các thông điệp, các mục tiêu tiêu biểu để các cử tri xem xét và quyết định sẽ bầu ứng viên nào và đảng nào để vào Quốc hội, các lãnh đạo của các đảng phái đã tranh luận dữ dội trước công chúng về các chính sách nội và ngoại của Phần Lan, các ứng viên dân biểu cũng đã bắt đầu vận động tranh cử khắp nước Phần Lan. 

Tất cả các cử tri đầy 18 tuổi có quốc tịch Phần Lan đều có quyền đi bỏ phiếu và được xác nhận đang cư trú tại địa phương họ đang sinh sống và làm việc, hiện giờ các đảng phái đã công bố danh sách các ứng viên dân biểu trên trang nhà của họ.

Hiện giờ có 13 khu vực bầu cử: Helsingin vaalipiiri, Uudenmaan vaalipiiri, Varsinais-Suomen vaalipiiri, Satakunnan vaalipiiri, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri, Hämeen vaalipiiri, Pirkanmaan vaalipiiri, Kaakkois-Suomen vaalipiiri, Savo-Karjalan vaalipiiri, Vaasan vaalipiiri, Keski-Suomen vaalipiiri, Oulun vaalipiiri, Lapin vaalipiiri.

Các thông điệp chính của các đảng phái xin được dịch như sau: 

Kokoomus

1. Nyt on oikea aika kääntää Suomen talous ja suomalaisten elintaso nousuun 

2. Nyt on oikea aika lopettaa velaksi eläminen

3. On aika tehdä Suomesta puhtaan, edullisen ja varman energian suurvalta 

4. On oikea aika varmistaa Suomen ja suomalaisten turvallisuus

5.Suomalaiset innovaatiot ja osaaminen. Nyt on niiden aika.

6. Lisää hyvinvointia ja vähemmän syrjäytymistä. Nyt on oikea aika.

https://www.kokoomus.fi/kokoomuksen-eduskuntavaaliohjelma-2023/

Đảng Kokoomus

1. Tới lúc phải thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng và tăng mức thu nhập bình quân của người dân.

2. Tới lúc phải ngừng lấy thêm nợ để bù đắp vào ngân sách của quốc gia.

3. Phần Lan sẽ trở thành quốc gia cường quốc về năng lượng sạch, giá cả không đắt đỏ và giảm lệ thuộc vào các nguồn năng lượng từ nước ngoài

4. Phải bảo đảm an ninh quốc phòng và sự an toàn của toàn thể công dân Phần Lan

5. Ngành giáo dục có chất lượng cao và sức sáng tạo đột phát trong mọi lĩnh vực, một trong những nước tiên tiến trên thế giới

6. Tăng sự phồn thịnh và giảm bớt các nhóm bị gạt bên lề trong xã hội Phần Lan

SDP 

Đảng SDP

1. Suomi sivistyksen ja osaamisen huipulle

2. Työ rakentaa hyvinvointia ja kestävää taloutta

3. Solidaarinen yhteiskunta pitää kaikki mukana

4. Tulevaisuus rakennetaan tänään

5. Turvallinen maailma ja Suomi

6. Kaiken pohjana kestävä talous

https://www.sdp.fi/eduskuntavaalit-2023/vaaliohjelma/

1. Phần Lan phải quay lại để dẫn đầu về giáo dục có chất lượng và mục tiêu sẽ tạo nhiều nhân tài ngang hàng với thế giới

2. Lao động cần cù sẽ xây dựng một xã hội phồn thịnh và có nền kinh tế tăng trưởng bền vững.

3. Một xã hội có đoàn kết sẽ không loại bỏ một ai ngoài nhóm trong xã hội. 

4. Tương lai phải xây dựng ngay ngày hôm nay

5. Một thế giới có an ninh trật tự và bảo đảm hoà bình cho đất nước Phần Lan

6. Nguồn năng lượng xanh sẽ tạo một nền kinh tế bền vững.

Perussuomalaiset

Đảng Perussuomalaiset

1. Cải thiện chương trình trung học phổ thông và đào tạo ngành nghề ở Phần Lan

2. Đảng Perussuomalaiset muốn giới hạn người ngoại quốc vào nước Phần Lan sinh sống, làm việc và học tập ở Phần Lan, họ muốn ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực ở Phần Lan.

4. Cải cách các chính sách về kinh tế 

5. Đảng Perussuomalaiset có tạo riêng một ngân sách quốc gia của Phần Lan

Keskustan lupaukset

Đảng Keskusta

1. Suomi omavaraiseksi lämmössä ja sähkössä. Tartumme uusien energiamuotojen mahdollisuuksiin ja näemme Suomen energian suurvaltana. Panostamme biokaasuun. Varmistamme ruuantuotannolle ja metsätaloudelle parhaat edellytykset.

2. Nykyiset tiet ja raiteet kuntoon. Laitamme uudet miljardihankkeet siksi jäihin. Varmistamme autoilijoiden tasa-arvoisen aseman luopumalla dieselin käyttövoimaverosta.

3. Takaamme ikäihmisille turvallisen elämän. Ajamme uusia asumisen muotoja kotihoivan rinnalle. Muutamme omaishoitajien palkkiot paremmiksi.

4. Vahvistamme perheiden palveluita ja tuemme vanhemmuutta. Korotamme lapsilisiä 200 euroa vuositasolla.

5. Säilytämme luonnon monimuotoisuuden. Puolustamme jokaisen suomalaisen oikeutta lähiluontoon ja vahvaan luontosuhteeseen. Varmistamme maanomistajien oikeuden omaisuuteensa.

6. Vahvistamme lähipalveluita. Tuomme myös mielenterveyspalvelut lähelle ihmistä.

7. Tunnistamme, että yhä useampi asuu yksin. Korotamme yksinelävien kotitalousvähennystä.

8. Peruskoulun keskityttävä perusasioihin. Palautamme työrauhan opettajille ja oppilaille.

9. Suomi elää yrittäjyydestä. Varmistamme, ettei yrittäjien verotus edelleenkään kiristy. Esitämme yrittäjätunnusta jokaiselle suomalaiselle.

10. Haluamme, että ihmisten haaveet väljemmästä asumisesta toteutuvat. Ajamme kaksoiskuntalaisuutta, jotta etätyö ja palveluiden saaminen onnistuvat.

https://keskusta.fi/eduskuntavaalit-2023/vaaliohjelma/

1. Phần Lan cần phải tự túc tạo các nguồn năng lượng, không lệ thuộc vào năng lượng nước ngoài. Đầu tư vào năng lượng biokaasu. Chúng tôi bảo đảm dây chuyền sản xuất thực phẩm và ngành lâm nghiệp.

2. Đường quốc lộ và đường sắt cần phải sửa chữa. Đóng băng các dự án mới đạt tới hàng tỷ euro. Loại bỏ thuế xăng dầu diesel.

3. Bảo đảm cho người già có cuộc sống bình an, triển khai các dạng nhà ở mới dành cho người già, song song với kotihoito, tăng tiền chăm sóc người thân. 

4. Bảo đảm các quyền lợi của cha và mẹ có con nhỏ ở nhà, tăng tiền lapsilisä 200€ tổng cộng một năm.

5. Bảo vệ thiên nhiên đa dạng, mọi người được sống gần với thiên nhiên, bảo vệ các quyền lợi của các nông dân.

6. Các dịch vụ an sinh xã hội gần bên cạnh, trong đó có dịch vụ sức khỏe tâm thần.

7. Tăng tiền bồi thường kotitalousvähennys cho những người sống độc thân.

8. Phải đảm bảo sự bình an cho các giáo viên và học sinh trong trường học.

9. Ngưng tăng thuế cho các doanh nghiệp nhỏ và lớn.

10. Ước mơ của người dân có các căn hộ rộng rãi sẽ trở thành sự thật. Ủng hộ song quốc tịch, tạo người dân có thể làm việc trực tuyến ở nhà.

Vihreät

Đảng Xanh

1. Suojellaan monimuo­toinen luonto ja paranne­taan eläinten oikeuksia

2. Hillitään ilmastok­riisiä ja varmiste­taan Suomen energiait­se­näisyyttä

3. Jokaiselle mahdolli­suus oppia ja onnistua

4. Uudiste­taan taloutta ja paranne­taan työllisyyttä

5. Tiede, taide ja kulttuuri uuteen kukoistukseen

6. Paikataan tilkkutäk­ki­mäinen sosiaali­turva perustu­lolla

7. Puututaan hoivakrii­siin, tuetaan lapsia ja nuoria ja paranne­taan mielenter­veys­pal­ve­luita.

8. Kestävää elinvoimaa ja sujuvaa liikennettä koko Suomeen

9. Puoluste­taan tasa-ar­voa, demokra­tiaa ja ihmisoi­keuksia

10. Edistetään maailman vakautta, rauhaa ja turvalli­suutta

https://www.vihreat.fi/eduskuntavaaliohjelma-2023/

1. Bảo vệ thiên nhiên đa dạng và cải thiện quyền của động vật 

2. Kiềm chế khủng hoảng khí hậu và đảm bảo sự độc lập về năng lượng của Phần Lan 

3. Mọi công dân đều có cơ hội phát triển trên con đường học vấn và thành công trong công việc của họ

4. Cải cách nền kinh tế và giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp

5. Khoa học, nghệ thuật và văn hóa bước sang một giai đoạn hưng thịnh mới

6. Hỗ trợ các dịch vụ an sinh xã hội bằng thu nhập cơ bản cho các hộ nghèo

7. Giải quyết các vấn đề chăm sóc người già, hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên và cải thiện các dịch vụ sức khỏe tâm thần. 

8. Sức sống bền vững và giao thông thông suốt khắp Phần Lan 

9. Bảo vệ sự bình đẳng, dân chủ và nhân quyền

10. Thúc đẩy sự ổn định, hòa bình và an ninh thế giới

Vasemmistoliitto

Đảng Vasemmistoliitto

1. Reilumpi huominen

2. Hyvää työtä kaikille

3. Reilun siirtymän Suomi

4. Yhteisen ympäristön puolesta

5. Luonnolla ja eläimillä on itseisarvo

6. Turvallinen arki

7. Rauhantyö on tekoja

8. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille

9. Hyvintointireformit ja budjettimme

9.1. Koulutus vaatii satsauksia

9.2. Köyhyyttä on vähennettävä

9.3. Terve ja hyvinvoiva yhteiskunta

9.4. Mistä rahat?

https://vasemmisto.fi/eduskuntavaalit-2023/?kieli=fi&vaali=eduskuntavaalit-2023

1. Một ngày mai công bằng hơn

2. Lương bỗng ổn định cho mọi công dân

3. Tất cả mọi cải cách hoặc xoay chuyển công nghệ xanh phải đem đến sự công bằng cho công nhân

4. Môi trường là việc chung của cộng đồng

5. Nhiên nhiên và động vật là tất yếu

6. Sự bình an trong cuộc sống hàng ngày.

7. Bảo đảm an ninh quốc phòng của Phần Lan

8. Nhân quyền thuộc tất cả mọi người dân

9. Cải cách các dịch vụ an sinh xã hội và có ngân sách quốc gia chọn lựa riêng của Đảng Vasemmistoliitto

9.1. Cần phải đầu tư vào giáo dục có chất lượng

9.2. Giảm nghèo

9.3. Một xã hội lành mạnh và phồn thịnh

9.4. Lấy tiền từ đâu để bù đắp và để duy trì một xã hội có phồn thịnh

RKP – puolue

Đảng Người Phần Lan gốc Thuỵ Điển

https://val.sfp.fi/fi/vaaliohjelma/

Năm 2019 RKP giàng được 10 ghế dân biểu trong Quốc hội Phần Lan. Các chính sách của đảng rất dung hoà với tất cả các đảng khác ví dụ như về các quyền lợi của các doanh nghiệp, bảo vệ môi trường, về công nhân, về nhân quyền, bình đẳng, về hoà bình và an ninh quốc phòng, v…v…

Kristillisdemokraatit

Đảng Thiên Chúa Dân Chủ

Năm 2019 Đảng KD giành được 5 ghế dân biểu trong Quốc hội. Kính mời tham khảo thêm các chương trình bầu cử của Đảng KD trên trang nhà của KD.

Liike Nyt

Đảng Liike Nyt

Năm 2019 Đảng Liike Nyt đã giành được một ghế dân biểu trong Quốc hội. Kính mời vào trang nhà để tham khảo thêm các mục tiêu về các chính sách của đảng đã đưa ra.

Feministinen puolue

Đảng Feminist

Tiếu chí của đảng là tất cả công dân đều bình đẳng như nhau, không phân biệt về giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, khuyết tật, màu da, tầng lớp xã hội, tuổi tác hoặc xuất thân từ nước nào, v…v…

Chi tiết về thông tin bầu cử trên trang nhà của nhà chức trách Phần Lan : www.vaalit.fi

https://www.youtube.com/watch?v=70mKp_AFvbI
Kênh YouTube hướng dẫn các giai đoạn đi bầu cử, nói chậm để người khuyết tật và người ngoại quốc dễ hiểu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *