Chia sẻ:

Johan Vilhelm Snellman oli suomalaismielinen filosofi, kirjailija ja sanomalehtimies. Hän korosti suomen kielen asemaa ja oman rahan saamista Suomelle.
 
J.V.Snellman 1806-81
filosofi, valtiomies, lehtimies, senaattori
edisti suomen kielen asemaa
Snellmanin päivä on vakiintunut liputuspäivä
”Pääasia on täyttää velvollisuutensa ja tehdä työtä,
mikäli voimat riittävät.
Paha päivä menee menojaan
niin kuin hyväkin.”
J. V. Snellman
 

 

 

 
Johan Vilhelm Snellman là triết học gia có tư tưởng về dân tộc Phần Lan, nhà văn và nhà báo. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của ngôn ngữ Phần Lan và ông muốn in tiền riêng cho nước Phần Lan.

 

Bài thơ của Johan Vilhelm Snellman:

 

’Điều quan trọng là phải làm theo bổn phận của mình và làm việc hăng say, nếu có đủ sức khoẻ. Những công lao sẽ được bồi đắp cho những ngày gặp khó khăn, cũng như những ngày gặp được nhiều may mắn và ấm no.’
 
 
 

J. V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä 12.5.

 
 
 
 
 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.