Chia sẻ:

Cải cách mới của HSL, thay đổi giá vé – Học sinh đi theo nhóm của trường sẽ được miễn mua vé xe.
Tin xấu cho sinh viên.

Cải cách mới của Cục giao thông công cộng sẽ có hiệu lực vào mùa xuân tới (2019). Đồng thời, giá vé sẽ thay đổi.

Giao thông khu vực Helsinki (HSL) đã quyết định giá mới cho vé đi xe công cộng. Giá sẽ có hiệu lực cùng lúc khi hệ thống bán vé và các khu vực thu phí cũng được cải cách.

HSL đã ước tính rằng cải cách sẽ diễn ra trong mùa xuân năm 2019. Trước khi cải cách, thẻ đi xe phải đổi thẻ mới.

Ví dụ về giá vé mới
Vé xe tháng (30 ngày)
Vùng AB, BC hoặc D Người lớn: 59,70 EUR
Trẻ em (7-17 tuổi): 29,90 euro
Sinh viên: 32,80 EUR

Vùng ABC, CD, BCD hoặc ABCD
Người lớn: 107,50, 98, 115,80 hoặc 156,40 euro
Trẻ em: 53,80, 49, 57,90 hoặc 78,20 euro
Sinh viên: 59,10, 53,90, 63,70 hoặc 86 euro.

Vé xử dụng 1 lần.
Vùng AB, BC hoặc D
Người lớn 2,80 EUR và trẻ em 1,40 EUR

Vé mua từ tài xế xe buýt: người lớn 4 euro và trẻ em 2 euro.

Tương lai trong cải cách hệ thống bán vé, các vùng được chia ra làm 4 khu: A, B, C và D sẽ xác định giá vé. Tuy nhiên, tại các khu A, B và C, bạn không thể mua vé cho một khu vực, mà phải mua cho hai vùng, mặc dù chỉ xử dụng 1 vùng. Trong tương lai, vé mùa AB hoặc BC (30 ngày) sẽ mắc hơn giá hiện tại là 5 EUR. Tuy nhiên, khu vực đi lại được nới rộng hơn trước.

Cải cách này sẽ mang lại lợi ích cho những người đã từng xử dụng loại vé seutulippu. Trong tương lai giá vé vùng AB hoặc BC Giá sẽ rẻ hơn 47 euro so với vé seutulippu hiện nay. Mặt khác, những người ở thành phố Helsinki, ví dụ, phải mua một vé hai khu vực, ngay cả khi họ chỉ đi trong khu vực A. Trong những trường hợp như vậy, giá vé sẽ tăng hơn mức hiện tại.

Sinh viên sẽ không được giảm giá vé xử dụng 1 chiều nữa. Trong bối cảnh cải cách, việc giảm giá theo lứa tuổi cho sinh viên và những hỗ trợ tài chính sinh viên sẽ bị xóa bỏ. Việc giảm giá đòi hỏi thời gian học là cả ngày đồng nghĩa là sinh viên chỉ còn được giảm giá vé tháng mà thôi.

Từ đầu năm 2019, sẽ miễn các chi phí cho các chuyến đi học và du ngoạn (retkimatkat) của khu vực HSL, mà giáo viên hướng dẫn học sinh của họ từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Các tiêu chuẩn giảm giá vé cho người nghỉ hưu và thương binh sẽ không thay đổi. Tỷ lệ chiết khấu là 50%. Quyền tự do đi lại của trẻ em mù và trẻ nhỏ trên xe đẩy hoặc xe noi vẫn được giữ nguyên. Ngoài ra, người dùng xe lăn có thể tiếp tục đi miễn phí.

Tuổi được xử dụng vé trẻ em được tăng lên 17 tuổi. Những người cư trú trong khu vực HSL từ 70 tuổi trở lên sẽ được giảm giá 50% khi xử dụng vé 1 lần từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều.

Khi giá thay đổi?
HSL vẫn chưa công bố ngày chính xác để thực hiện cải cách khu vực. Trước đó, cải cách phải có hiệu lực vào đầu năm, nhưng ngày này phải hoãn lại do vấn đề trao đổi thẻ.

Bây giờ, tuy nhiên, việc thay thế thẻ vẫn đang được tiến hành. Theo HSL, tình hình là một số thẻ đã được trao đổi, những thẻ cũ vẫn còn được xử dụng.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.