Chia sẻ:

Hôm qua, 32 Nghị sỹ đến từ các đảng lớn của Liên minh Châu Âu đã gửi thư đến Cao ủy Mogherini và Ủy viên Malmstrom nhằm đặt ra các điều kiện trước khi phê chuẩn hiệp định EVFTA, trong đó yêu cầu chính phủ Việt Nam phải sửa đổi Luật An ninh mạng theo hướng tuân thủ các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế.

32 NGHỊ SỸ CHÂU ÂU CÙNG GỬI THƯ TỚI CAO ỦY MOGHERINI VÀ ỦY VIÊN MALMSTRÖM YÊU CẦU CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM

Người dịch: Hoàng Minh
Nguồn: Hate Change

[Các Nghị sỹ đưa ra yêu cầu này trước khi có thể phê chuẩn Hiệp định Tự do Thương mại Âu – Việt (EVFTA)].

Brussels, 17 Tháng 9 năm 2018

Gửi đến:
• Cao Ủy Mogherini,
• Ủy viên Malmström,

Chúng tôi, những Nghị sỹ Châu Âu kí tên dưới đây, viết thư này để đề nghị các vị thúc đẩy mạnh mẽ tình trạng nhân quyền tại Việt Nam trước khi phê chuẩn Hiệp định Tự do Thương mại Âu – Việt (EVFTA).

Sau cuộc gặp ngày 25 tháng Sáu với ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam, Ủy viên Thương mại Malmström đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kí kết EVFTA sẽ đại diện cho cả nền kinh tế của EU lẫn Việt Nam. Bà cũng đã đề cập đến “những cam kết rõ ràng của Việt Nam về việc tôn trọng nhân quyền và tuân thủ các công ước của Liên đoàn Lao động Quốc tế”. Chúng tôi cũng đánh giá cao mối liên kết rõ ràng giữa Hiệp định khung về Đối tác và Hợp tác (PCA) với EVFTA, mà sẽ dẫn đến việc chấp thuận “những biện pháp phù hợp” vốn có khả năng đình chỉ một phần hoặc toàn bộ thỏa thuận, nếu một trong các bên không hoàn thành nghĩa vụ về nhân quyền của mình.

Tuy nhiên, dù Nghị viện đã liên tục nhấn mạnh – gần đây nhất là những Nghị quyết Cấp bách được đưa ra vào ngày 14 tháng Mười Hai năm 2017 và ngày 9 tháng Sáu năm 2016 – thì tình trạng nhân quyền tại Việt Nam vẫn tồn đọng những vấn đề nghiêm trọng, gây ra mối nghi ngại rất lớn đối với cam kết tôn trọng nhân quyền của nước này:

• Các quy định lỏng lẻo về an ninh quốc gia đã được sử dụng trên diện rộng để đàn áp những ý kiến bất đồng ôn hòa và cầm tù nhiều nhà bảo vệ nhân quyền, việc này đã được nhấn mạnh bởi Văn phòng Cao Ủy Nhân quyền;

• Toàn bộ phương tiện truyền thông trong nước đều do chính phủ sở hữu và kiểm soát, internet bị kiểm duyệt, và những ý kiến bất đồng thể hiện trên mạng đều bị trừng phạt 1 cách tùy tiện;

• Kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền vào năm 1954, đảng này chưa bao giờ cho phép bầu cử tự do và công bằng;

• Tòa án, các hoạt động xã hội dân sự, và các nhóm tôn giáo vẫn nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước; và

• Các công đoàn độc lập không được phép hoạt động.

Trước tình trạng này, theo cam kết của Liên minh Châu Âu về việc thúc đẩy nhân quyền trong chính sách đối ngoại (Điều 3 Hiệp ước Liên minh Châu Âu), bao gồm chính sách thương mại, chúng tôi tin rằng Liên minh Châu Âu cần phải đưa ra một loạt các tiêu chuẩn nhân quyền mà Việt Nam phải đáp ứng trước khi EVFTA được Nghị viện xem xét chấp thuận. Cụ thể, Việt Nam cần:

• Hủy bỏ các Điều 109, 116, 117, 118 và 331 trong Bộ luật Hình Sự và đảm bảo luật này phải tuân thủ Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR);

• Hủy bỏ Điều 74 và 173 Bộ luật Tố tụng Hình sự, và cho phép toàn bộ những người bị bắt vì bất kỳ cáo buộc vi phạm nào, bao gồm cáo buộc về an ninh quốc gia, được quyền tiếp cận với luật sư ngay khi bị bắt.

• Thả toàn bộ những người bị cầm tù hoặc bắt giam do thực hiện các quyền cơ bản, bao gồm:
– Hòa thượng bất đồng chính kiến Thích Quảng Độ;
– Các blogger: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (“Mẹ Nấm”), Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Hóa và Trần Huỳnh Duy Thức;
– Nhà hoạt động tôn giáo Ngô Hào và Phan Văn Thu;
– Nhà hoạt động công đoàn Hoàng Đức Bình;
– Nhà vận động dân chủ Hồ Đức Hòa;
– Nhà hoạt động dân chủ Trần Anh Kim và Nguyễn Trung Trực;
– Nhà hoạt động về quyền đất đai Nguyễn Văn Túc;
– Nhà hoạt động về quyền Lê Thanh Tùng;
– Nhà hoạt động về quyền lao động Trương Minh Đức;
– Nhà vận động về quyền Mục sư Nguyễn Trung Tôn;
– Nhà vận động về quyền Nguyễn Bắc Truyển;
– Nhà hoạt động về quyền lao động Nguyễn Hoàng Quốc Hùng;
– Các nhà hoạt động bảo vệ môi trường Trần Thị Xuân và Lê Đình Lượng;
– Nhà vận động dân chủ Nguyễn Đặng Minh Mẫn;
– Nhà hoạt động bảo vệ môi trường và dân chủ Nguyễn Việt Dũng.

• Xem xét lại Luật An ninh mạng, và đảm bảo luật này phù hợp với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, bao gồm ICCPR mà Việt Nam là quốc gia thành viên từ năm 1982.

• Xem xét lại Luật Tín ngưỡng Tôn giáo và đảm bảo luật này thống nhất với Điều 18 ICCPR, đặc biệt là bãi bỏ quy định đăng ký hoạt động;

• Ngay lập tức công nhận các công đoàn độc lập;

• Chấp thuận Công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) Số 87 (Quyền Tự do Hội họp và Bảo vệ Quyền Thành lập Tổ chức), Số 98 (Quyền Tổ chức và Thỏa ước Tập thể); và Số 105 (Chống Lao động Cưỡng bức); và

• Hoãn thi hành toàn bộ và cấm án tử hình.

Trừ khi Việt Nam cho thấy các nỗ lực đáng tin cậy để giải quyết những vấn đề nhân quyền nghiêm trọng này, thể hiện những cải thiện vững chắc, cũng như cam kết tôn trọng nhân quyền trước khi Nghị viện bỏ phiếu, chúng tôi sẽ rất khó lòng thông qua hiệp định EVFTA.

Kính thư,

1. Ramon Tremosa i Balcells ALDE
2. Eric Andrieu S&D
3. Marie Arena S&D
4. Petras Austrevicius ALDE
5. Izaskun Bilbao Barandiga ALDE
6. Klaus Buchner Greens
7. Wajid Khan S&D
8. Jude Kirton-Darling S&D
9. Mark Demesmaeker ECR
10. Jørn Dohrmann ECR
11. Pascal Durand Greens
12. Ana Gomes S&D
13. Heid Hautala Greens
14. Yannick Jadot Greens
15. Merja Kyllönen GUE/NGL
16. Ilhan Kyuchyuk ALDE
17. Barbara Lochbihler Greens
18. David Martin S&D
19. Marisa Matias GUE/NGL
20. Marlene Mizzi S&D
21. Javier Nart ALDE
22. Maria Noichl S&D
23. Soraya Post S&D
24. Molly Scott Cato Greens
25. Csaba Sogor EPP
26. Jordi Sole’ Greens
27. Helga Stevens ECR
28. Pavel Telička ALDE
29. Julie Ward S&D
30. António Marinho e Pinto, ALDE
31. José Inácio Faria, EPP
32. Mirja Vehkaperä, ALDE

Xem thư bản gốc tại: http://tremosa.cat/…/32-meps-send-joint-letter-mrs-mogherin…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.