Chia sẻ:

Bánh tét, bánh tổ ngày Tết

 

 

 

Tết về trên rẻo cao

 

Những chiếc bánh tét gói trọn yêu thương

 

 

Rau sạch đón Tết