Kỷ niệm 100 năm Phần Lan độc lập 6.12.1917- 6.12.2017

NHÂN SỰ KIỆN 100 NĂM PHẦN LAN ĐỘC LẬP, HỘI TIẾNG NÓI CHUNG (TNC) XIN CHÚC MỪNG ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI PHẦN LAN.

CHÚC CHO PHẦN LAN SẼ KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN, TIẾN BỘ VÀ SẼ VIẾT TIẾP NHỮNG TRANG LỊCH SỬ MỚI CỦA PHẦN LAN VÀ NHÂN LOẠI.

PHẦN LAN ”JALAT MAASSA AINA”. SHE IS ALWAYS DOWN TO EARTH!

#suomi100

_________________________________________

YHDISTYKSEN TIEDOTE 100-VUOTIAAN SUOMEN KUNNIAKSI (6.12.1917- 6.12.2017)

Toisessa maailmansodassa kuoli noin 100 000 suomalaista. Neuvostoliitolle luovutetuilta alueilta asutettiin muualle Suomeen 430 000 tuhatta evakkoa, mikä oli noin 11 % maan silloisesta väkiluvusta. Sodan jälkeen Suomen oli maksettava sotakorvauksia Neuvostoliitolle. Toisaalta tämä osaltaan edesauttoi Suomen teollisuuden kehittymistä. Metalli- ja metsäteollisuus olikin Suomen menestystarina.

Naapurimaassa Neuvostoliitossa elettiin kommunistisessa järjestelmässä 1922–1991 ja Neuvostoliitto pyrki vaikuttamaan Suomen sisäisiin asioihin toistuvasti. Poliitikot joutuivat johtamaan Suomea siis hyvin hankalassa tilanteessa ja myötäilemään Kremliä usein. Tätä kutsuttiin maailmalla Suomettumiseksi, mutta se saattoi olla syy sille, että Suomi on pysynyt demokraattisena maana itsenäisyyspäivästään (6.12.1917) tähän päivään asti. Sotilaallisesti Suomi on pysynyt puolueettomana maana.

Teollistuminen ja satsaukset koulutusjärjestelmään toivat yhteiskuntaan hyvinvointia ja 70-luvulle tultaessa Suomi oli vaurastunut niin, että pystyi ottamaan vastaan pakolaisia. Ensimmäiset pakolaiset tulivat Chilestä 1970-luvun alkupuoliskolla. Vuonna 1979 Suomi otti vastaan ensimmäiset vietnamilaiset kiintiöpakolaiset.

Suomi on pyrkinyt olemaan aktiivisesti mukana kansainvälisessä järjestöissä, esimerkiksi YK:n erilaisissa toiminnoissa. Demokraattisena mallimaana Suomi on ollut myös välillä rauhanrakentajana maailmalla ja kehitysyhteistyökumppaneina kehitysmaissa. EU:hun Suomi liittyi 1995

Erityisesti pohjoismainen yhteistyö on ollut Suomelle tärkeää. Presidentti Ahtisaari on sanonut, että pohjoismainen yhteiskuntamalli ja pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta on hänelle kaikkein tärkeintä, ja että hän tulee taistelemaan sen puolesta koko loppuelämänsä. Moni suomalainen on asiasta varmasti samaa mieltä.

Yhteinen ääni ry:n  (Suomessa rekisteröitynyt aatteellinen yhdistys) toiminnan tarkoitus on tehdä valistus- ja tiedotustoimintaa säännöllisesti Suomessa ja auttaa Suomessa asuvia vietnamilaisia sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Teemme esimerkiksi säännöllisesti vietnaminkielisiä yhteenvetoja tärkeistä yhteiskunnallisista kysymyksistä, joita käsitellään esim. Helsingin Sanomissa, Yle-uutisissa ja viranomaisten nettisivuilla. Tiedotamme myös työpaikoista ja suomen kielen kursseista. Järjestämme kesäleirejä sekä muuta yhteistä vapaa-ajan viettoa. Yhdistyksen mielestä vietnamilaiset sopeutuvat tavallisesti hyvin suomalaiseen yhteiskuntaan, kielivaikeuksista ja kulttuurin vieraudesta huolimatta. Osaltaan tämä johtuu suomalaisen yhteiskunnan hyvästä järjestäytyneisyydestä: viranomaisiin voi luottaa ja vaikeuksia kohdanneita autetaan. Suomessa asuu nykyään arvioltaan noin 7500 vietnamilaista.


Yhteinen ääni ry on mukana juhlimassa Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä. Hyvää itsenäisyyttä! Suomi ja muu maailma yhdessä rakentavat yhteistä tulevaisuutta ja kestävää kehitystä.

_______________________________________

THÔNG ĐIỆP CỦA HỘI TIẾNG NÓI CHUNG(TNC) NHÂN SỰ KIỆN 100 NĂM PHẦN LAN ĐỘC LẬP  


Khoảng 100 000 người Phần Lan đã tử trận trong cuộc chiến Đệ nhị thế chiến. Một phần lãnh thổ của Phần Lan đã phải giao lại cho Liên Xô và 430.000 nghìn người dân đã di tản qua lãnh thổ Phần Lan, chiếm tỉ lệ khoảng 11% dân số lúc bấy giờ. Sau chiến tranh, Phần Lan đã phải trả bồi thường chiến tranh cho Liên Xô. Điều này cũng đã giúp Phần Lan phát triển trong lĩnh vực công nghiệp. Công nghiệp kim khí và lâm nghiệp chính là câu chuyện thành công rực rỡ của Phần Lan.

Thời Liên bang Xô Viết, trong giai đoạn 1922-1991, họ đã tìm cách gây ảnh hưởng tới nội bộ Phần lan rất nhiều lần. Các lãnh đạo Phần Lan đã bị rơi vào tình thế khó khăn trong việc dẫn dắt đất nước và thường nghe lời theo Kremli, gọi cách khác là Liên Xô Hóa, nhưng đó cũng là lý do đã làm cho Phần Lan tỉnh thức và đã quyết tâm đi theo thể chế dân chủ kể từ ngày độc lập (6.12.2017) cho tới ngày nay. Phần Lan đứng vững trong vị thế một quốc gia trung lập về mặt quân sự.

Công nghiệp hóa và các dự án đầu tư không ngừng vào hệ thống giáo dục đã đưa đất nước trở thành xã hội thịnh vượng; cho tới thập niên 70, xã hội đã được ổn định và thịnh hành, Phần Lan đã đủ khả năng để đón nhận người tị nạn. Những người tị nạn đầu tiên đặt chân đến Phần Lan từ Chile. Vào năm 1979, Phần Lan tiếp nhận người Việt tị nạn hạn ngạch lần đầu tiên.

Phần Lan đã tham gia tích cực vào các tổ chức quốc tế, các hoạt động khác nhau trong tổ chức Liên Hiệp Quốc. Là một quốc gia gương mẫu về dân chủ, Phần lan đã góp phần trong việc xây dựng hòa bình trên thế giới và liên tục là một đối tác phát triển đối với các nước đang phát triển. Phần Lan đã gia nhập EU năm 1995.

Đặc biệt, trong mối quan hệ hợp tác Bắc Âu luôn luôn là tầm quan trọng đối với Phần Lan. Tổng thống Phần Lan, ông Ahtisaari đã từng nói rằng, mô hình xã hội Bắc Âu, tức xã hội phúc lợi Bắc Âu chính là điều quan trọng nhất đối với ông, và ông sẽ chiến đấu để bảo vệ nó cho hết cuộc đời của ông. Nhiều người Phần Lan khác chắc chắn cũng sẽ đồng ý với ông về điều này.   

Hội tiếng Nói Chung (đã đăng ký hoạt động chính thức ở Phần Lan) với mục đích là cung cấp thông tin một cách thường xuyên các vấn đề tại Phần Lan để giúp cho người Việt ở Phần Lan hiểu và thích ứng tốt hơn với xã hội. Chẳng hạn như chúng tôi cố gắng thường xuyên tóm lược bằng tiếng Việt về các vấn đề xã hội quan trọng đang được quan tâm và thảo luận; ví dụ như từ: nhật báo Helsingin Sanomat, tin tức từ hãng thông tấn YLE hay từ các cơ quan chức năng khác từ trang mạng của họ. Chúng tôi cũng thông tin về việc làm, các khóa học tiếng Phần Lan, tổ chức trại hè cũng như các hoạt động giải trí khác. Chúng tôi thấy người Việt thích ứng và hội nhập khá tốt vào xã hội phần Lan, mặc dù những khó khăn về ngôn ngữ và sự cách trở khác biệt về văn hóa. Điều này cũng một phần nằm ở hệ thống tổ chức xã hội của Phần Lan, các nhà chức trách thường là những người đáng tin tưởng, họ cũng có khả năng để giải quyết và giúp đỡ mọi vấn đề khi người nhập cư gặp khó khăn. Theo số lượng ước tính thì hiện nay có khoảng 7 500 người Việt ở Phần Lan.

________________________________________

Lähteet:

  1. http://www.infopankki.fi/fi/tietoa-suomesta/perustietoa-suomesta/suomen-historiaa
  2. http://suomifinland100.fi/yhteinen-suomemme/historia/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *