Chia sẻ:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ LÂM NGHIỆP : PHẦN LAN ĐANG THÚC ĐẨY LIÊN MINH CHÂU ÂU TRONG VIỆC THẮT CHẶT SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG SINH TRONG NGÀNH THÚ Y

 

Phần Lan đã đề xuất cùng với 5 bộ trưởng của các nước EU, đã kêu gọi các nước khác trong EU vào ngày 24.10.2017, trong việc giới hạn sử dụng thuốc kháng sinh trong khối EU. Chỉ định về thuốc Thú y (Veterinary Medicines Regulation) của EU hiện đang chuẩn bị để điều chỉnh, nhằm để áp dụng vào việc sản xuất thuốc, cấp phép, phân phối, sử dụng và giám sát các sản phẩm thuốc thú y. Việc sử dụng thuốc thú y trước đây đã được quy định riêng ở các quốc gia, nhưng hiện giờ muốn tạo một Chỉ định chung cho toàn khối EU.

Mục đích để giảm bớt việc sử dụng kháng sinh không cần thiết và để ngăn ngừa sự phát triển miễn dịch của vi khuẩn đối với nhiều loại thuốc kháng sinh. Vấn đề không chỉ riêng ở châu Âu mà là vấn đề của toàn cầu. Riêng ở EU, ước tính thiệt hại về tài chính hàng năm là 1,5 tỷ Euro.

Với Chỉ định mới của EU, trọng tâm của việc giới hạn sử dụng thuốc kháng sinh được chuyển từ luật pháp quốc gia sang pháp luật của Liên minh châu Âu.

Phần Lan đã gây ảnh hưởng mạnh trong công tác điều chỉnh Chỉ định về thuốc thú y, nhằm để kiểm soát chặt chẽ trong việc sử dụng thuốc thú y trong tương lai. Trong công tác điều chỉnhChỉ định, theo đề nghị thì chỉ cho phép sử dụng kháng sinh cho các loại động vật đạt đúng theo Chỉ định về thuốc thú y (sau khi đã sửa đổi).

Đọc thêm thông tin về bản tin của Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp .

https://www.evira.fi/…/mmm-suomi-ajaa-euroopan-unioniin-me…/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.