Chia sẻ:

Kính chào quý vị!

Hội được chính thức đăng ký thành lập vào ngày 25 tháng 2 năm 2015(ở Phần Lan).

Tiêu chí của Hội là bất vụ lợi và Mục đích là giúp đỡ hội viên sớm gia nhập vào xã hội Phần Lan; tiếp thu về văn hoá, về hệ thống chính trị, về pháp luật và trong các lĩnh vực khác để hội viên có thể tham gia vào các hoạt động dân dự ở Phần Lan nếu khả năng cho phép. Mặt khác, hội cũng nâng cao tiếng nói cho cộng đồng để từ đó có thể phản ánh các vấn đề, nguyện vọng cần thiết tới chính quyền và các cơ quan của Phần Lan.

Nếu quý vị muốn gia nhập thành viên của hội TNC, quý vị có thể gởi email (thư điện) những thông tin cần thiết để gia nhập thành viên như sau:

  • Tên và họ
  • Ngày tháng năm sinh (không cần số đuôi)
  • Địa chỉ thư điện (email)
  • Số điện thoại của bạn
  • Địa chỉ nhà của bạn
  • Tôi muốn gia nhập hội với tư cách là yểm trợ viên hay là thành viên chính thức (phần này rất quan trọng, trong nội quy của hội có nêu rõ vai trò giữa thành viên yểm trợ và thành viên chính thức, xin đọc thêm phần nội quy của hội)
  • Xác nhận địa điểm và thời gian.

Xin gởi thông tin gia nhập hội viên cho thư ký qua thư điện: yhteinen.aani@gmail.com và sau đó thư ký sẽ chuyển giao đơn cho Ban điều hành để duyệt đơn không chậm trễ. Sau đó sẽ thông báo cho bạn.

Xin đọc thêm về tiểu sử của Hội: https://www.tiengnoichung.fi/about-us/

Thành thật cảm ơn quý vị

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.