Chia sẻ:

Verkosta löydät monia eritasoisia suomen kielen kursseja. Verkossa on mahdollista esimerkiksi tehdä harjoituksia ja pelata pelejä, opiskella kielioppia ja sanastoa sekä lukea tekstejä. Useimpien verkkokurssien kieli on suomi tai englanti, mutta myös muita vaihtoehtoja on.

Bạn sẽ tìm thấy các khóa học tiếng Phần Lan trên mạng (các khoá học trực tuyến), nhiều cấp độ phù hợp cho trình độ ngôn ngữ cho mỗi cá nhân. Ví dụ như bạn có thể thực tập giải đáp các câu hỏi, chơi game, học ngữ pháp và từ vựng và đọc văn bản. Hầu hết các khóa học trực tuyến qua tiếng Phần Lan hoặc tiếng Anh, nhưng cũng cho phép chọn ngôn ngữ khác.

Xin xem thêm thông tin qua các trang mạng ở dưới đây:

  1. https://www.infopankki.fi/fi/elama-suomessa/suomen-ja-ruotsin-kieli/suomen-kielta-internetissa
  2. https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/07/17/kielen-huoltoa-vai-kielenhuoltoa
  3. https://ilmainensanakirja.fi/suomi-englanti/yhteinen : Sách từ điển chuyển các từ vựng(sana) qua nhiều thứ tiếng, nhưng tiếc rằng không chuyển qua tiếng Việt.

 

22.12.2017

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.