Hội nhập xã hội Phần Lan

Các câu tục ngữ của người Phần Lan

Pää kolmantena jalkana – Chạy cắm đầu cắm cổ. Ý nghĩa của cụm từ: làm vội vàng mà không suy nghĩ trước khi làm. Kel onni on, se onnen kätkeköön – ai có sự may mắn thì hãy cất kín giữ lấy (trích trong đoạn thơ của nhà thơ Eino Leino năm 1900). Ý của…

Read More

Giới thiệu việc làm tại Phần Lan

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương tại Phần Lan các công ty hiện đang tìm công nhân qua các trang mạng của họ như sau: 1. www.seure.fi : công ty giàu kinh nghiệm, chuyên môn giới thiệu các ngành nghề từ dịch vụ công của các thành phố như Helsinki, Espoo và…

Read More

Các loại đơn xin cư trú ở Phần Lan

  Nhằm hỗ trợ và hướng dẫn người Việt nhập cư Phần Lan và người Việt ngoài lãnh thổ Phần Lan về những quá trình thủ tục cư trú cần thiết tại Phần Lan, Hội Tiếng Nói Chung xin chuyển ngữ vài bản hướng dẫn ngắn quan trọng từ trang www.migri.fi (Sở di trú) qua…

Read More