DỊCH BỆNH KORONAVIRUS

DUY TRÌ KHẢ NĂNG MIỄN NHIỄM

THỂ DỤC KHÍ CÔNG TRONG MÙA ĐẠI DỊCH Nguyễn Bá Trạc – Turku, Finland 11/4/2020 Gia Đình Hoàng Hạc Khí Công Turku, Finland Chúng tôi gửi kết nối thông tin (link kèm đây) để quý bạn có thể mở xem một video YouTube và post lên trang web của quý bạn: "Thể dục Hoàng Hạc Khí Công dành cho những…
Ban biên tập
11.04.2020
DỊCH BỆNH KORONAVIRUS

TRUNG TÂM DỰ PHÒNG QUỐC GIA – TIẾP ỨNG TRONG THỜI KHẨN CẤP

Sau Chiến tranh mùa đông, từ năm 1940, chính phủ Phần Lan đã thực hiện chiến lược dự phòng quốc gia, lưu trữ các nhu yếu phẩm, thiết bị dự phòng cần thiết để ứng phó trong các trường hợp khẩn cấp xảy ra như: dịch bệnh, thiên tai, nạn đói, chiến tranh v.v... Ngoài việc lưu trữ ra, một…
Ban biên tập
29.03.2020