HỌC NGÔN NGỮ – SUOMEN KIELEN OPISKELUHỘI NHẬP XÃ HỘI PHẦN LAN – KOTOUTUMINEN

Phương pháp dạy ngôn ngữ mới dành cho người nước ngoài là: cả hai mẹ con đều học chung một lớp.

Trường Rajakylä, Vantaa đã áp dụng phương pháp dạy ngôn ngữ mới, dành cho những bà mẹ có trình độ ngôn ngữ kém mà có con cái đang độ tuổi đi học từ lớp 1-2. Ở một lớp học trường Rajakylä, hiện đang có 3 cặp mẹ và con đều học chung một lớp. Họ dùng những cuốn sách giống…
Anh Nguyen
12.01.2019