Chia sẻ:

CHÍNH QUYỀN CẤP ĐỊA PHƯƠNG Ở PHẦN LAN NĂM 2017

Nếu bạn có quốc tịch Phần Lan(PL) thì bạn có quyền đi bầu ở địa phương PL. Công dân PL phải tròn 18 tuổi, trễ nhất là ngày bầu cử chính thức. Ngày bầu cử chính thức là ngày 9.4.2017.

Nếu bạn không có quốc tịch PL, nhưng bạn là công dân của khối EU hoặc EEA (công dân Băng Đảo hoặc Na Uy), bạn đang làm công tác cho EU hoặc các dịch vụ hoạt động ở Phần Lan, hay một tổ chức quốc tế và là người thường trú tại PL ít nhất 51 ngày trước ngày bầu cử, bạn phải cung cấp thông tin của bạn và đã được lưu trữ theo yêu cầu của bạn ở bộ cư trú (väestötietojärjestelmä) và đồng thời bạn cũng phải điền đơn thông báo cho văn phòng đăng ký (maistraatti), trễ nhất là 52 ngày trước ngày bầu cử chính thức, nếu bạn muốn tham gia bầu cử. Nếu không đạt được tiêu chuẩn 51 ngày thì hãy chờ cuộc bầu cử quốc hội EU vào năm 2019.

Bạn không có quốc tịch PL, cộng thêm cũng không phải là công dân của khối EU hoặc EEA, nhưng mà bạn có thường trú ở PL ít nhất 2 năm không gián đoạn thì bạn phải cung cấp thông tin của bạn và đã được lưu trữ theo yêu cầu của bạn ở bộ cư trú và đồng thời bạn cũng phải điền đơn thông báo cho văn phòng đăng ký trễ nhất là 52 trước ngày bầu cử. Nếu được những tiêu chuẩn như trên thì bạn sẽ được cấp phiếu bầu tại địa phương PL. Nếu không đạt được tiêu chuẩn như trên thì bạn hãy thử cuộc bầu cử địa phương vào kỳ tới năm 2020.

 

Ảnh: Yle-uutiset, 2017.

3.3.2017

Nguồn: http://www.vaalit.fi/…/uut…/2017/03/kuntavaalit9.4.2017.html

 

Chia sẻ:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.